Program Bratislava

Doprovodný program výstavy Epos 257: Dýmová hora a isntalace Bývanie je (nám) drahé v Múzeu města Bratislavy.

6. 2. - 26. 4. 2020

Na extrémní zkušenosti ztráty domova navazuje doprovodná instalace Bývanie je (nám) drahé. Koncept Miriam Kaniokové a Sergeje Káry prostřednictvím údajů ze současných výzkumů rozšiřuje chápání nedostupnosti bydlení jako tématu, které se dotýká všech obyvatel Bratislavy. Ukazuje, že zabezpečit si základní potřebu bydlení je čím dál náročnější.

Součástí instalace jsou komentované prohlídky, přednášky či divadla.

Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Údaje z výskumov o dostupnosti bývania však ukazujú krehkosť tejto predstavy. Práve z nich vychádza inštalácia Bývanie je (nám) drahé, koncipovaná Miriam Kaniokovou a Sergejom Károm a realizovaná grafickou dizajnérkou Ľubicou Segečovou a architektonickým štúdiom Plural. Inštalácia rozširuje chápanie nedostupnosti bývania ako témy, ktorá sa dotýka všetkých obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Príbeh Dymovej hory dopĺňa o pomenovanie faktorov, ktoré sa podieľajú na problémoch s nájdením či udržaním si bývania. Aj ľudia bez domova niekedy svoj domov mali. Porozumenie ich skúsenosti a procesu, ktorý k strate domova vedie, je kľúčové nielen pre empatickejšie spolunažívanie rôznych skupín žijúcich v meste, ale aj pre strategické riešenie univerzálnej potreby bývania.

18. 2. 2020 18:00

Komentovaná prehliadka s Eposom 257 a Tomášom Pospiszylom

3. 3. 2020 18:00

Ako pomenovať potrebu bývať 

Čo sa mení tým, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania.

10. 3. 2020 18:00

Načo nám je nájomné bývanie

Pre koho je nájomné bývanie a akú rolu v tom zohráva mesto?

17. 3. 2020 18:00

V uliciach Viedne, Prahy, Budapešti a Bratislavy

Debata o ľuďoch bez domova a verejnom priestore z pohľadu štyroch miest.

Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.

7. 4. 2020 18:00

Ľudia bez domova hovoria o meste

Osobné pohľady na to, čo znamená strata domova.

21. 4. 2020 18:00

Komentovaná prehliadka s Eposom 257

26. 4. 2020 16:00

Divadlo bez domova: Kuca Paca

Hravá inscenácia divadelného zoskupenia marginalizovaných ľudí ukazuje, že hodnota človeka sa stratou domova nezmenšuje.

Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica

Vstup na sprievodné podujatia je voľný. Zmena programu vyhradená.


Bývanie je (nám) drahé

What is a house worth (to us)?

Koncept/Concept: Miriam Kanioková, Sergej Kára

Architekti výstavy/Exhibition Architects: Plural

Grafický dizajn/Graphic Design: Ľubica Segečová

Supervízia a koordinácia projektu: Oddelenie kultúry, Splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Project Supervision and Coordination: Department of Culture and Chief Officer for Homelessness and Social Housing, Bratislava City Council

Nad podujatím prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Program Bratislava image