Crowdfunding

Dýmová hora je rozsáhlý, multižánrový, neziskový projekt, a proto je náročné jej financovat. Rozhodli jsme se tedy zvolit i vlastní způsob financování, bez kterého by nebylo možné naše záměry plně realizovat. Snažíme se, aby byl projekt soběstačný, ale zároveň chceme podpořit instituce a projekty, které nám připadají smysluplné a inovativní a nebo se bezdomovecké problematice věnují dlouhodobě. Proto jsme zvolili formát 50/50 – polovina vybraných peněz je určena na přímou podporu projektu Dýmová hora (jehož součástí je i otázka řešení přístřeší pro lidi bez domova na místech, která již osidlují) a druhá polovina bude rozdělena mezi zmiňované projekty a instituce. Každý příspěvek je důležitý, pomáhá otevírat debatu o této problematice a přispět k osvětě, což je smyslem projektu Dýmová hora, a zároveň tak přispívá ke komplexnějšímu řešení této problematiky.

Crowdfunding pro Dýmovou horu spravuje zapsaný spolek Focus Unknown s transparentním účtem.

Děkujeme za zapojení organizacím: Platforma pro ukončování bezdomovectví, Přestupní stanice, Místní místním, Jako doma, Help4homeless, Aslido, Bezdomovci lidé jako my, Muzikanti bez domova a další.


pozůstatky vypálených transformátorů U
pozůstatky vypálených transformátorů U
Cena: 500 Kč
Dostupné 50ks
Koupit →
pozůstatky vypálených transformátorů IU 2x
pozůstatky vypálených transformátorů IU 2x
Cena: 2 000 Kč
Dostupné 20ks
Koupit →
kabelové bužírky
kabelové bužírky
Cena: 3 000 Kč
Dostupné 30ks
Koupit →