Výstava

Výstava divákům ukázala veřejnosti neznámou, běžně neviditelnou součást naší společnosti prostřednictvím muzeální prezentace. Sesbírané artefakty a životní příběhy bezdomovců předkládala podobně, jako kdyby se jednalo o pradávná historická společenství nebo civilizace ze vzdálených míst planety. Přitom Dýmová hora stála na místě, kde dnes stojí exkluzivní byty, v širším centru Prahy. Výstava kombinovala faktografii, objekty přibližující fungování bezdomoveckých komunit, textové a obrazové dokumenty, které během svého několikaletého výzkumu Epos 257 shromáždil. Zachycovala však i subjektivní rovinu legend a mýtů, jež se k Dýmové hoře a jejím obyvatelům váží.

Součástí výstavy byly i audio záznamy z mnoha rozhovorů s lidmi bez domova. Poslechnout si je můžete na Soundcloud.

Výstava Dýmová hora probíhala v roce 2019 v Muzeu hlavního města Prahy a na jaře roku 2020 v Múzeu mesta Bratislavy.