Publikace

Kniha shrnuje dlouhodobý umělecký výzkum a vypráví příběh Dýmové hory a jejího širšího okolí. Jádro knihy tvoří přepisy rozhovorů s obyvateli zkoumané lokality, které byly sbírány v průběhu pěti let. Dále publikace podrobněji mapuje topografii sledované oblasti skrze osidlování, pobývání a přemisťování lidí bez domova na jednotlivých místech lokality.

Publikace má současně ambici nahlédnout problém bezdomovectví, sociálního vyloučení a gentrifikace v širším úhlu pohledu, proto byli jako spolupracovníci osloveni i další autoři, kteří se této problematice věnují odborně a dlouhodobě.

Vydání knihy se v současné době připravuje.