Obydlí

Projekt Dýmová hora vznikl na základě dlouhodobého zájmu Epose 257 o lidi bez domova, na počátku skrze projekt Útočiště (2008), kdy postavil obytnou buňku, kterou věnoval páru lidí bez domova. Od té doby je nejen s těmi, kteří bydlí v tomto přístřeší, v úzkém kontaktu. Útočiště je stále obýváno, jeden obyvatel přibyl a jednomu se zase podařilo integrovat zpátky do společnosti natolik, že má dnes stabilní práci a bydlí v bytě. Nejen to Epose znovu motivovalo postavit svépomocí s kamarády další přístřeší, tentokrát pro Marcela, zakladatele a obyvatele Dýmové hory. Zároveň je přesvědčen, že možnost stabilního přístřeší v prostorách, kde lidé bez domova již tak žijí a do nichž v krizové životní situaci utíkají, je možným přechodným a provizorním řešením při znovunalézání cesty zpět “z ulice”. Vědom si problematičnosti celé situace a nebezpečí která skýtá zejména pokud se toto řešení budeme snažit systémově normalizovat i s ohledem na to že toto řešení může být vhodné jen pro určitou část lidí bez domova kteří v těchto prostorách dlouhodobě pobývají, je stále přesvědčen že tato činnost má smysl a může pomoci konkrétním lidem, zvláště když je doprovázena kontinuálním a smysluplným sociálním kontaktem.

Tyto dlouhodobé zkušenosti Epos mnohokrát prezentoval na svých přednáškách včetně pro veřejnost populárního formátu PechaKucha.

Obydlí image