Kateřina Svatoňová
dramaturgie a koncepce konference
vedoucí KFS FF UK

Vztah filmu a jiných médií, proměny prostoru a času ve vizuální kultuře, dějiny kinematografie. Kateřina, teoretička filmu a médií. Kurátorka.